مخازن اسپتیک

مخازن اسپتیک از ورق استینلس استیل 304 و یا 316 ساخته می شوند و در گروه مخازن تحت فشار قرار دارند و محصولات را در شرایط هایژنیک(بهداشتی) نگهداری می کنند

ظرفیت: بر اساس درخواست مشتری

تجهیزات: همزن طبق درخواست و متناسب با پروسه فرآوری محصول

کاربرد: به منظور نگهداری محصولات در شرایط هایژنیک (بهداشتی)