مخازن تولید شکلات

یکی از حساس ترین نکات و یا مرحله در تولید شکلات مرحله میکس و اختلاط است. مخازن استینلس استیل میکسر شکلات، تولید شکلات را تسریع و اطمینان حاصل می کنند که محصول  از نظر کیفیت (همگن بودن) در حد مطلوب قرار گرفته است.

Previous
Next

ظرفیت: طبق درخواست مشتری

تجهیزات:

کاربرد: کارخانجات تولید بستنی، شکلات و … 

.