مخازن تخمیر و بافر

مخازن تخمیر: برای تخمیر اولیه و ثانویه محصولات تخمیری (اعم از ماست، پنیر، دوغ، ماء الشعیر و …) به کار می رود.

بافر: مخازن بافر برای نگهداری محصولات در یک دمای معین جهت مصارف بعدی به کار می رود.

ظرفیت: طبق درخواست مشتری

تجهیزات: های لول، لو لول، ترمومتر، وکیوم برکر، منهول تحت فشار، سیستم CIP

کاربرد: صنایع غذایی، لبنی، شیمیائی، دارویی، بهداشتی