رسیور تانک

رسیور تانک مخزنی برای نگه داری مایع مبرد است و پس از کندانسور در سیستم تبرید قرار می گیرد. مخزن دریافت بخش مهمی از هر سیستم است زیرا اطمینان حاصل می کند که مایع مبرد به یک دستگاه انبساط وارد می شود. هر مخزن دریافت دارای اتصالات ورودی و خروجی و همچنین دارای شیر اطمینان برای جلوگیری از اور پرشر می باشد.

Previous
Next

ظرفیت: طبق درخواست مشتری

تجهیزات: گیج فشار، سطح سنج، PT100، سایت گلس، منهول، ونت، وکیوم برکر، ورود و خروج

کاربرد: رسیور تانک مخزنی برای جمع آوری و نگهداری مایع تبرید می باشد