سامانه CIP

سامانه CIP برای تمیز کردن بهداشتی مخازن بافر، دستگاههای پاستوریزاسیون و خطوط لوله جهت از بین بردن آلاینده ها بدون نیاز به جداسازی تجهیزات طراحی شده است.

مخازن: از 1 تا 5 دستگاه برای ذخیره مواد شوینده ، آب و بازیابی آب (ریکاوری)

مدل: یک یا چند سامانه

منبع گرما: بخار، آب گرم

 • امکان تنظیم پارامترهای فن آوری و حالت های فرآیند تمیز کردن
 • آماده سازی مواد شوینده با پارامترهای غلظت و دمای از پیش تعیین شده در حالت اتوماتیک
 • حفظ دما و غلظت مواد شوینده در فرایند تمیز کردن
 • بهینه کردن زمان عمليات فن آوري و صرفه‌جویی در مصرف آب
 • تغییر ترتیب توالی مواد شوینده، مدت زمان کار، شرایط دما و غلظت مواد شوینده
 
Previous
Next

ظرفیت: از 5 تن  تا 60 تن در ساعت

تجهیزات:

 • مخازن: از 1 تا 5 دستگاه.
 • مبدل حرارتی مناسب
 • تجهیزات مدار کندانس و ولوها
 • پمپ مناسب
 • شیر بخار سامسون
 • آرماتور و شیر چگال
 • سیستم تامین هوا
 • کنترل الکتریکی (PLC & HMI) زیمنس و دلتا

کاربرد: صنایع گوناگون