کندانسور

در عملیات تقطیر دستگاه یا واحدی است برای تبدیل بخار به مایع

این بخار می تواند خروجی یک رآکتور  باشد و از طریق دیستیلیشن(لوله تقطیر) وارد لوله های کندانسور شود. بعد از ورود بخار به داخل لوله های کندانسور، آب سرد خروجی چیلر به محفظه کندانسور وارد شده و عمل کندانس (تبدیل بخار به مایع در اثر سرد شدن)  انجام و در نهایت مایع بدست آمده به درون رسیور تانک هدایت می شود.

ویژگی: طراحی طبق استاندارد TEMA  

Previous
Next

ظرفیت: طبق درخواست مشتری

تجهیزات: بافل، لوله ورود، ورود و خروج آب، ونت، اتصال تجهیزات جانبی، Expansion Joint, Stationary Tube sheet، …

کاربرد: صنایع شیمیایی، صنایع تقطیر، نفت، گاز، پتروشیمی