پاستور

در صنایع غذایی برای اینکه میکروب ها و آلودگی های موجود در مواد غذایی را از بین ببرند از فرآیند پاستوریزه کردن استفاده می کنند. پاستوریزه کردن توسط دستگاه پاستورایزر انجام می گیرد. عملکرد دستگاه پاستورایزر در صنایع مختلف تقریبا شبیه به یکدیگر و کار اصلی آن حذف میکروب ها می باشد.

در صنایع لبنی، پاستوریزه کردن به معنای از بین بردن میکروب های بیماری زای موجود در شیر به کمک اعمال یک فرآیند حرارتی است. برای این منظور، شیر تا دمای 75-72 درجه سانتیگراد گرم و به مدت 20-15 ثانیه در این دما نگهداری می گردد و سپس به سرعت سرد می شود.

استفاده از روش “تبادل حرارتی احیاء کنندگی” (regenerative heat exchanger method) انرژی خنک کننده و گرمایش مفید را در داخل یک سیستم خنک کننده بسته می تواند بازیابی کند که این امر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.

  • قابلیت کنترل با مانیتورینگ و ردیابی فرآیندها (recording for full traceability)
  • امکان تعریف، ذخیره و انتخاب چندین فرآیند تولید
  • فرآیند شستشو (CIP)
  • کنترل به صورت همزمان Local(Touch Panel) و ارتباط شبکه (Network Web) و کنترل مرکزی Scada و اپلیکیشن Application IOS & Android
Previous
Next

ظرفیت: طراحی در ظرفیت های مختلف (1000 تا 30000 لیتر بر ساعت)

تجهیزات: بالانس تانک، پمپ تغذیه، تبادل کننده های حرارتی صفحه ای، محفظه نگهدارنده دما، پمپ تقویت کننده، کنترل پاستوریزاسیون، حسگر کنترل دما و شیر فشار مثبت

کاربرد: دستگاهی برای پاستوریزه کردن انواع مایعات و یکی از تجهیزات ضروری جهت استفاده در صنایع غذایی، دارویی، لبنی و تمامی مراکز تولید شیر