نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، ماشین آلات صنایع غذایی و بسته بندی- مشهد 8 لغایت 11 آذرماه 1401

گرامی میدارد ifood شرکت آرگون صنعت مقدم شمارا در نمایشگاه بین المللی

و شمارا به بازدید از غرفه این شرکت دعوت می نماید